top of page
Blog: Blog2

Bộ 3 chai phân tưới lan thần thánh cho người mới trồng

Đối với nhiều người mới trồng lan, việc chăm sóc lan để cây sống tốt và phát triển là cả một quá trình đầu tư tìm hiểu và trải nghiệm. Nhiều anh chị khách hàng hỏi Jack và vườn Hoa Lan Long An là sao trồng hoài mà không ra hoa. Thường thì có nhiều yếu tố khách quan như môi trường, điều kiện khí hậu, giống cây,... ảnh hưởng đến việc ra hoa. Tuy nhiên, về yếu tố chủ quan thì người trồng lan cần cung cấp một môi trường khỏe mạnh, đầy đủ ánh sáng, độ ẩm, gió, nước và đặc biệt là chất dinh dưỡng cho cây thì cây mới có thể cho hoa và hoa được to đẹp. D