top of page
Blog: Blog2

Top 11 Loài Lan Có Tên Con Vật Tại Việt Nam Mà Bạn Không Thể Bỏ Qua

Ở Việt Nam, nhiều người chơi lan thường dùng tên các loài vật để đặt tên cho các giống lan có vẻ đẹp mỹ miều và có hình dáng khá tương đồng với chúng. Sau đây là top 11 loài lan mà Cửa Hàng Jack (Hoalanlongan) đã sưu tầm và liệt kê cho các bạn.